MARCEL ANTONIUS KOOIJ


Zijn conceptuele kunst start meestal met het schetsen van ideeën in gedachtencollages die vervolgens worden uitgewerkt in grotere werken.